• Pendli algõppe kursus

   

  Mis on pendel ja kuidas see toimib? Millist igapäevast kasu võib pendlist olla tavainimesele?
  Leiame vastused küsimustele ning lükkame ümber levinumad väärarvamused, et pendel on ainult teadja inimese abiline!

 •  

  On täheldatud, et ~90% eestlastest on võimelised pendlit edukalt kasutama. Aga milles seisneb edukas pendlitöö? Nutika inimese käes võib see olla nii tööriist ja abivahend omastamaks infot universumi avarustest. Kogemustega ja diplomeeritud geobioloogi Kalju Paldise poolt koostatud programm lihtsustab arusaama pendlist kui u hest abilisest infova ljadel liikumisel.Pendliõpetuse kahepäevasel kursusel käsitletavad teemad:

  •Pendli tööpõhimõte; temaga kontakti loomine

  •Erinevad pendlikaardid, mis hõlbustavad tööd pendliga

  •Mis on eluvibratsioon ja kuidas seda mõõta

  •Kuidas mõõta toiduainete kasulikkust enda organismile

  •Kuidas määratleda endale kasulikke raviprotseduure

  •Kuidas määratleda oma kodus olevaid energiaid

  •Lühidalt maakiirgustest ja kuidas neid pendliga avastada

  •Ja muud teemad, mis seotud pendli kasutamisega.

  •Teeme erinevaid mõõtmisi (praktilised tööd)

  Materjali illustreerimiseks kasutan enda koostatud Powerpoint programmi.Koolituse aeg 2 päeva a 4tundi päevas kokku 8tundi

  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=aLDBg98CIkc

   

   

 • Oma keha kontroll pendliga

   

  Kohtuda teiega uuesti ja saada teada ka uusi teadmisi, selles erialas. Kindlasti teil on küsimusi, millele soovite vastuseid saada. Saate kindlust ja enese täiendust juurde.Kindlasti minul on suur au teiega uuesti kohtuda.Neid edasijõudnud koolitus variante pendliga töötamisekson palju.Selleks moodustan juba erinevate teematikatega grupid, kes soovivad selle kaudu oma teadmisi avardada.Pendliõpetuse edasi jõudnute kursusel käsitletavad teemad:

  •Pendliga oma keha energiate kontroll

  •Pendliga aura välja määratlemine ja diagnoosimine

  •Määratleme õiged vitamiinid (erinevad mõõtekaardid)

  •Kuidas mõõta toiduainete kasulikkust oma organismile

  •Kuidas määratleda omale õiged ravi protseduurid

  •Muud pendliga mõõtmisega seotud teemad

  Materjali illustreerimiseks kasutan enda koostatud Powerpoint programmi.Õppeaja pikkus on orienteeruvalt 3,5 t.

   

   

 • Pendli kaasabil oma tervise uuringud

 • Haigused meie kehas pole muud, kui võõrad jõud. Nendest haiguskolletest lahti saamine on pendli abil äärmiselt lihtne. Pendli ja meie keha koostöö annab ka võimaluse enda maailma paremini tundma õppida.
  Pendel ja meditsiin on teineteist täiendavad valdkonnad: pendel kui info edastaja ja meditsiin kui täppisteadus. Meditsiini võimalused on äärmiselt suured, kuid neist võimalustest on vaja aru saada. Kasvõi seepärast, et mõista selle toimimist ja sellega suheldes õigete otsuste langetamiseks. Meditsiini tänapäevane tegevus omab palju teadlikke võimalusi oma tervise eest hoolitsemiseks. Selleks, et kaasata oma tegevusse õiget teavet, vajame teatuid ainuõigeid juhiseid. On selge, et nii palju, kui on inimesi, on õigeid raviviise. Milline on õige, selgub katse-eksitus meetodil. See pole teatavasti alati kõige ohutum. Abiline, mis aitab valida õiged raviviisid endale või lähedastele ( või kellelegi teisele), on juba vanadest aegadest inimkonnale olnud pendel. Tundes kokkulepitud viise on võimalik pendli kaasabil suhelda meditsiiniliste teadmistega. Võtame või ravimid. Pendel aitab leida tuhandetest ravimitest need, mis on sellele konkreetsele inimesele kasulikud ja sobivad. Juba seegi aitab meil oma tervist vähem ohtu seada. Usaldades teisi, võib inimene võtta endale sisse ravimeid, mille toime on tema kehale laastav. Mõni neist on selle konkreetse inimese jaoks lausa vastunäidustatud. See tähendab, et mürgitusest vabanemiseks on vaja teisi, organismi puhastavaid preparaate. Olgu siis keemilisi või looduslikke. Olen koostanud lihtsad programmid, mis koos pendli kasutamisega aitavad määratleda iga inimese jaoks ainuõiged ravimid. Lisasin jaatavale ja eitavale signaalile juurde mõõtekaardid. Nende kaartidele on salvestatud erinevad ravimite nimed, mis lihtsutavad selle õige leidmist. Sellised mõõtekaardid välistavad need arvud, mis meie kehal ei toimi või veel tähtsam - otseselt mürgitavad meie keha.
  Selline info määratlemine ei ole küll sajaprotsendilise täpsusega, kuid täiesti kindlasti õpetab pendel välistama kahjulikke ravimeid ja annab teatud nägemuse, millises suunas end ravides liikuda.
  Samuti on absoluutselt võimalik leida pendli kaasabil üles haiguskolded, mis kurnavad keha kas füüsilisel või vaimsetel tasanditel. Haigused omavad teatavasti mitmetasandilist energiat. Nad sünnivad meie mõttetegevusest liikudes edasi füüsikeha poole välja. Järgmisena puutub haigus kokku eetertasandil oleva kehaväljaga. Selle nähtamatu keha lagunemisel haiguse näol liigub ta juba füüsikeha välja. Edasi võtab haigus suuna sellisesse füüsikeha sisemusse, kus oli enne juba organ kahjustatud. Sinna suunduv võõras energia hakkab mõjutama juba organi eeterlikku välja ja tungib julgemalt ka organis raku tasandile hakates lagunema meie organi kude jne...
  Inimene tunnetab seda ootamatute väsimuse hoogudena, närvilisuse või valuga. Selline kulgemine on juba haiguse sümptom ehk inimene saab aru et midagi on kehas valesti.
  Ei tule kellelegi uudsena ega üllatusena, et ravimise asemel on parem haigusi ennetada. Välistamaks haiguse tungimise võimalust meie keha välja, tuleb see hoida puhas vanadest energia jääkidest. Sel juhul pole võõral energial ehk HAIGUSEL meie kehas lihtsalt ruumi. Ka ennetamisse on võimalik pendlit kaasata. Pendel aitab puhastada oma kehaväljad vanadest sündmustest ja teadmistest, mille oleme ise salvestanud oma eelmistest päeva kogemustest. Ka mineviku mõtted on mürk, mis soovib meid hoida mineviku teadmistes. Ometi on iga päev uus ja kordumatu. Vana energia hoidmine kehas ei lase uuel energial meie keha teadvusse tulla ega füüsisesse jõuda. Takistades sel moel elujõu ehk energia jõudmist oma organismi, nõrgestame oma keha ja muudame end vastuvõtlikuks haigustele.
  Nipid pendli kaasabil vanade mõtete ja tegevuste eemaldamiseks keha energia väljast on äärmiselt lihtsad. Pendli liikuma panemisel tekib pöörlev energia, mis on võimeline meie keha väljast välja viima need seisma jäänud mõtted ja kogu mineviku taaga. Tavaliselt käib selline toiming vastupäeva pööreldes ja sellest tulev energia koguneb pendli ümber. See tähendab, et niisama lihtsa võtte kaudu saabki vanad energiad oma kehaväljast eemaldada. Seejärel tuleb pendel puhastada tule kohal ja tegevust korrata.
  Samuti saame pendli abil meid ümbritsevast energiaväljast suunata oma kehale uusi tervendavaid ja kosutavaid energiaid. Selleks tuleb korjata tervendav energia ümbritsevast energiaruumist ja suunata see kehavälja. Sealt liigub see energia juba füüsikehale ja edasi organitesse. Pendliga saab suhelda ka oma füüsikehas olevate organitega. Kontrollides nende organite tööd, saame juba enne haigusnähtude ilmnemist teada, kas mõni organ on nõrgenenud ja vajab ravi. Iga kord ei ole ravi vaja, piisab selle puhastamisest. Mõnikord on vaja aga kehas olevaid energiaid turgutada, anda neile liikumiseks uut hoogu. Pendli abil on võimalik need kehavälja energiad äratada ja lisada neile toniseerivat energiat. Otsige üles oma keha meridiaanid, mis oma kanalitega vajavad korrastamist-puhastamist. Seda tehes saab füüsiskeha tagasi füüsilise energia väe jne...
  Pendel aitab ka keha väljas olevaid tšakraid puhastada, ravida ja sinna saata uut kosmilist ja maa energiat.
  Nagu mõistate, pendlil on lõputuid võimalusi. Tuleb julgeda vaid end avastada ja sel moel oma kehaga suhelda.

 • Geobioloogia kursus

   

  Geobioloogia on elava Maa teadus, mis uurib Maa mõju inimorganismile. 'Geo' tähendab 'maa', 'bio' on 'elu' ja 'logos' on 'õpetus'.

  Loodusenergiad- nii maa- kui õhuenergiad, mõjutavad kogu meie elukeskkonda ja meid endid: meie elu- ja töökoha keskkonda, meie tervist jne.
  Teen põhjaliku tutvustuse erinevate mitmekesiste kiirguste olemusest: maakiirgused, veesooned, hartmani rist, radioaktiivsus, +/- õhuioonid, vormi- ja värvikiirgused, jne.
  Teoreetilise osa järel proovime õpitud energiaid ka ise mõõta ja määrata.
  Kiirgusenergiate mõõtmiseks kasutame biolokatsioonilisi mõõtevahendeid: pendlit ja mõõtekaarte, l-kujulis vardaid, hartmani nibu.
  Praktiliste tööde kaudu õpime energiakiirgusi mõõtma ja vastavalt määrama õiget asukohta majale, konkreetsele ruumile, töökohale jne.

  •Maakiirguste mõõtmine

  •Õhukiirguste mõõtmine

  •Keemiliste ja radioaktiivsete kiirguste mõõtmine

  •Muude põhjuste avastamine, mis mõjutavad meie elukeskkonda

  •Leiame esemele (nt lillepott) ruumis õige ehk kõige kasulikuma asukoha

  Kogu kursuse programm on ülesehitatud minu pikaajalisele kogemusele geobioloogina.
  Kursus põhineb minu poolt koostatud powerpoint programmil.
  Iga osaleja saab kaasa mõõtekaartide kogumiku.
  Kursuse kestvus on 2 päeva a 4tundi päevas.

  *Selle kursusel osalejatel peaks olema algteadmised pendliõppest.

   

   

 • Pöörelite (L-kujuliste varraste) kursus

   

  Pöörelid (L-kujulised vardad) on üks biolokatsioonilistest mõõteriistadest, mille kaasabil saame infoväljadest vastuseid küsida

 •  

  Neid mõõteriistu saab kasutada nii õues kui siseruumides.Nende kasutamine on igale inimesele jõukohane.
  Olen koostanud kursuse, kus õpetan selle tööriista võimalusi:

  Õppe programm sisaldab;

  •Pöörelite liikumissuundade määramine

  •Maa sisemusest olevate maaenergiate ja muude mõjude otsimine ruumis ja õues

  •Asjade otsimine ja esemetele õigeasukoha määratlemine ruumis ja õues

  •Keha energiate (auravälja) määratlemine

  •Ja veel palju muid võimalusi selle mõõteriistaga töötamiseks

  Kursus kestab orienteeruvalt 3-4 tundi koos praktiliste harjutustega.
  KÕIK TEEMAD JA SELLEGA KAASNEVAD PILDID POWEPOINTI ESITLUSEGA!

   

   

 • Keha energeetilise puhastuse,ravi ja tasakaalustamise kursus

   

  Hoolitsemine enda keha eest, meie esimene ülesanne. Kui me suudame oma keha rohkem mõistma hakata, muutub meie enda maailm täielikult. Enese rahulolu kehas, muudab meie mõtted positiivsemaks. Kindlasti erinevate haiguste sümptomid vähenevad. Me loome enda ümber tervikliku keha nii füüsilisel kui ka vaimsel tasandil. Kas me oleme oma energeetilise
  (aura) keha ja oma keha sisemuses olevate eeterlike energiate eest hoolt kandnud. Väga tihti me kas pole teadnud või oleme selle kehapoole eest vähe hoolitsenud. Selleks on see seminar üles ehitatud, kuidas lihtsate võtetega inimene saab enda eest hoolt kandma hakata.
  Keha energeetiline puhastus,ravi ja tasakaalustamise seminar koosneb kahest etapist.

  •Jagan teadmisi kuidas enda aura ja füüsis keha eest hoolitseda

  •Jagan näiteid kuidas teha taotlusi loodus energiatega tööks/p>

  •Õpime oma keha ja organeid energeetiliselt puhastama

  •Õpime erinevaid lihtsaid mooduseid kuidas oma keha ja organeid ravida

  •Kätega erinevate elementide laadimine

  •Õpime tasakaalustama oma energeetilist ja füüsis keha

  Seminari teises osas:

  •Omastame teadmisi kuidas universumi energiaid ja seal paiknevaid

  •Kuidas,loodus elemente enda jaoks tööle panna.

  •Eeterlik element- erinevate viirukite ja aroomsete õlide kasutamine

  •Tule element-küünla energia kasutamine

  •Maa element- toidus leiduvate taime energiate kasutamine

  •Vee element- vee energeetiline mõjutamine oma kätega

  Seminari pikkus on 2päeva a3 tundi päevas. Kokku 6 tundi.

   

   

 • Esemete energetiseerimise ja laadimise kursus

   

  Kursuse eesmärk on jagada teadmisi, kuidas anda oma asjadele/ meenetele/ märkidele/ sõnumitele energiat ja rakenda nad enda jaoks tööle.
  Kui me soovime oma ellu tuua uut või värskemat kvaliteeti läbi teatud eseme, aga miks mitte ka teatud sõnumi kaudu, siis on vajalik õppida seda laadima.Laetud eseme/sõnumi energia on alati tugevam ja aitab meie soovidel ja unistustel kiiremini täituda!

  Õpime:

  •Vana energia kustutamist esemetelt

  •Laadima esemeid, mis aitavad kindlustada meie tuleviku soove ja tegemisi

  •Talismanide programmeerimine (nt enesekaitseks)

  •Kodudes ja ruumides olevatele esemetele ülesannete jagamine

  •Praktilised laadimisharjutused

  •Ülevaade abivahenditest, mida laadimisel kasutatakse (nt kümnenurk)

  Kursuse kestvus orienteeruvalt 3-4 tundi. Kindlasti kaasa võtta oma ese, meene, märk või sümbol, mida te tahate koheselt energeetiliselt laadida!
  Materjali illustreerimiseks kasutan enda koostatud Powerpoint programmi.

poorel.jpg