ENERGEETILINE MAAILM MILLE SISEMUSSE ON LOODUD MATEERIA MAAILM OMA LOODUSES NÄHTAVATE TEOSTEGA

 

ABINÕUD, MIS ANNAVAD TEADMISI KOHAVÄLJADE JA ERINEVATE RUUMIDE  ENERGEETILISTEST OLEMUSEST

 

Meie maailm ei koosne üksinda ainult mateeriast-mida tänapäeva inimene ainult enda jaoks kõige tähtsamaks peab.Maailm milles me elame algab eelkõige alginfost ja sellega kaasnevatest energiatest. Need nähtamatud energiaid ei ole võimalik füüsiliselt katsuda aga mõõta saame neid omamoodi tunnetada oma keha ja hinge maailmaga. Keha on kogeja ja me kogeme kõigepealt nähtamatut ja siis alles saame ühte füüsilise tundega.

Meid ümbritsevad energiad- nii nähtavad kui nähtamatud. Ei eksi laulusalm:„Ka sisalikutee kivil jätab jälje".. Kodu peab olema koht, kus sa end hästi tunned, vastasel korral LAGUNEB MEIE VAIMNE JA FÜÜSILINE MAAILM. Sama tähtis on ka see keskkond, kus me töötame,õpime   või käime erinevatel koos viibimistel, puhkamas-lõõgastumas jne...Sama hea olu peab olema ka meie koduloomadele, ja kogu elaval meid ümbritsevas keskkonnas.Meie aiamaad ja põllud, kus me saame oma toidu Kindlasti ka avalik ruum looduses vajab puhtust ja harmooniliste energiate olemasolu. Kõik energiad ja nendega kaasnevad tegevused,sündmused kannavad teadvust. Kui meie endi või ka enne meid konkreetses kohas toimunud raskeid sündmusikoguneb liiga palju,  siis hakkab see energiahulk meid väsitama ja omal viisil mõjutama.Kunagi toimunud sündmuste teadvus hakkab meile peale suruma sarnaseid mustreidja teguviise. Näiteks vägivaldsus, erinevate firmade pankrotistumine samades ruumides, haigused. Sellised kohaväljad võivad olla seotud kunagiste sündmustega(sõdadega, psüühilise ja füüsilise vägivallaga, enesetappudega).UNIVERSUM ON ANDNUD IGALE MÕTTE KUJUNDILE OMA TEADVUSE JA SUUNITLUSE, KUIDAS ME SAAKSIME TEDA KASUTADA JA MÕISTA TEMA OLEMUST KÕIKIDEL REAALSUS TASANDITEL.Neid tasandeid on kindlasti meie universumis palju. Kuid meie inimese jaoks loodud tasandid(oletavasti) jäävad põhiliselt kolmele tasandile ja nende mõju väljad on selles koha välja energeetikas domineerivad. MEIE TEADVUSED JA SEALT KAASNEVAD TEGEVUSED JÄÄVAD TEGUTSEMA MEIE POOLT HALLATAVAS ENERGIA RUUMIS JA SEALT MATERJALISEERUNUD ENERGIA MÕJU TEKIB JA FORMULEERUB  KOLMELE TASANDILE:SPIRITUAALSELE(see tasand kust saab kõik uus alguseja hakkab liikuma mõttepildi tasandile) PSÜÜHILISELE (tekivad kindlad kontuurid olmuse eneria kuju on loodud ja on valmis materjaliseeruma) ja lõpuks FÜÜSILISEL (materjaliseeruunud ja nähtav tasand saame teda näha ja katsuda jne..)

SPIRITUAALSE AJA JÄLJED nende info on kõige esmase sündmuse tekitaja kohaväljas, ruumis, esemete väljas jne... Nende infode ajalugu siin maapeal on säilinud kõige kauem. Mateeriliselt on see sündmus minetanud(teda ruumi väljas enam ei ole, oma nähtavusega enam ta meie maailma ta ei kuulu, kuid energeetilisel tasandil on ta ikkagi alles. See,mis ei ole silmaga nähtav,tihti väidetakse, et siis teda ei ole olemas.Kuid kas see on nii? Me olememinetanud selle teema,maha vaikinud või oleme unustanud  ja sellest teemast vähe räägitakse. Ometi teame et igas asjal on oma hing ja energia mis teda koos hoiab. Ese koosneb erinevatest mateeriatest ja nendel kõigil on oma energeetiline ja füüsline tasand.

 

Me näeme silmadega ja tunnetame  oma sisemise tundmusega, et esemed kiirgavad ja annavad meiel oma teadlikkusest teada. Aga kuidas nad annavad ja kuidas me seda tunnetame, on meie maailmas vähe analüüsitud ja sellest kirjutatud. Sellepärast tahangi siinsel lehel teavitada nende olemusest. Tahan anda teada et nende energia on suure infoväljaga ja teadliku kiirguse mõjuga. Tema mõju väli jääb alles ka peale eseme eemaldamist ruumis. sest eseme teadvus teab et teda on vajatud selles ruumis, mingi ülesande täitmisel ja ta hakkab omamoodi selles ruumis või kohaväljas elama ja oma teenust pakkuma. See käib esemete kohta, mis oli meie poolt hallatavas ruumi ja kohaväljas.

Meie sõnumid ja tegevused,(liikumised, vestlused, töötamised ja muud tundeväljad) jätavad ruumi oma info jäljendi. Sündmus või tegevus on ammu meie jaoks unustatud, kuid temaga seotud energiaväli jääb alles sinna kohavälja sajanditeks . Seda energiajääki nimetatakse veel müürimäluks või info mäluks. Kui neid tegemisi saab olema selles kohaväljas või ruumis palju siis tekib seal palju nähtamatut info prahti . Kui me seda infoprahti kokku ei korja siis on sama efekt, mida me näeme füüsilisel tasandil palju vanu matrjaalseid asju ja pole uutel asjadel ruumi kuhu nad paigutada. Sama reegel kehtib ka meie mõtete, lausumiste ja füüsiliste tegevuste energiaga, ruum täis ja uus ei saa asemele tulla uue energia mitte liikumine sinna. Tekib energia puudus ja hakkame tunnetama oma keha ja mõtte tasndil, et meie mõttemaailm muutub lünklikuks, tekivad korduvad mõtted, keha väsib kiiresti jne.. Selline arusaam võib olla tihti takistuseks uue mõttetöö teostamisel Tekivad nähtamatud ja ootamatud takistused, segadused jne... Mõte ja soov midagi seal muuta, ei kujune tihti nii heaks kui vaimusilmas ette kujutlesime jne....Iga eelnev sündmus kohaväljas omab alati tugevamat energiat-eelistust kui praegune soov.

See lühike selle teema lahti kirjutamisega tahan öelda, et ruum vajab pidevat puhastamist ka vanadest energia jääkidest olgu ta meie sõnumite kustutamisest või inimeste füüsiliste tegevuste energia kustutamisest, esemete alginfo kustutamisest sellest kohaväljast jne.

Eriti suureks takistuseks kujunevad spirituaalsete toimingute kohad:(hiiede ja teiste kultusega pühitsetud kohaväljad ja , üksikud puud(isegi kui neid enam seal ei ole kasvamas),igivanad matusekohad, sõjatandrid, linnuse ja muude kaitserajatiste alad, muud elust(mitte loomulikul teel) lahkunud inimeste toimingud, samuti katastroofi ja autoõnnestustega seotud alad jne....

Järgmiseks suureks takistuste alaks saavad need kohaväljad kus palju inimesi elanud, töötanud ja muude tegevustega koormanud seda koha välja jne... Mida pikem on selles kohavälja olnud inimes tegevus olenemata kas kas see tegu, sündmus, sõnum on olnud positiivse või negatiivse energia sündmusega seotud. Ta on lihtsalt ajalugu ja ei peaks segama edasist elus edasi liikumist:

 

Erinevad põhjused koha väljas või ruumis, millised need siis on mis mõjutavad meid spirituaalsel, psüühilisel ja füüsilisel  tasandil. Kõik need tasandid saavad kahjustatud meid!

 

 

RUUM JA INIMENE

EHITISE HEAOLU JA SELLE HOIDMINE ON EESMÄRK SELLES PEATÜKIS;EHITIS JA SELLE SISEMUSES ASETSEVAD RUUMID LOOVADKI MEIE TERVIKU JA HARMOONIA MEIE VAIMKEHALE.

Hing igatseb alati avarduda ja kasvada koos ruumiga, kus me pikemalt elame või viibime ja kutsume ellu mõtteid, viime ellu plaane ja teeme igapäevaseid toimetusi.

Kodu, mille valime, tagab sageli selle, mida kõige rohkem vajame: OLEMAKS EDUKAS OMA RÄNNUL TERVIKLIKKUSE SUUNAS. Liikumisel selles elu teekonnal vajame õnnelikku kodu välja ja ruumi, kus suudame oma mõtted ellu viia ja tunda rahulolu saavutuste ja tehtu üle. Selle tunde loomiseks ja säilitamiseks vajame tervendavat ruumi ja sealt kiirgavat positiivset emotsiooni.
• Kodu ja muu ehitis peab olema koht, kus sa end hästi tunned ja tahad alati tagasi tulla. Eemale tõukavas koha väljas LAGUNEB MEIE VAIMNE JA FÜÜSILINE MAAILM.
• Sama tähtis on ka see keskkond, kus me töötame,õpime või käime erinevatel koos viibimistel, puhkamas-lõõgastumas jne...
• Sama hea peab olema olla ka meie koduloomadel ja kogu meid ümbritseval elaval.
• Kindlasti ka avalik ruum looduses vajab puhtust ja harmooniliste energiate olemas olu, samuti meie aiamaad ja põllud, kust saame oma toidu.

 

KOHTUMINE JA SUHTE LOOMINE KODU VÕI TÖÖKOHA VAIMUGA

Igal kohaväljal on oma nähtav (näeme teda ehitisena) ja nähtamatu ruum(vaimne energia materrilise ruumi ümber). Selle kohavälja koos hoidjaks on vaimne ja füüsiline energia. Ta omab samasugust teadvust ngu inimene (erandiks on see et ta füüsiliselt ei kõneta , kuid tundeliselt ta annab meile omast märku). Sellepärast nimetatakse teda kohavaimuks (haldjaks jne...)

Meie esivanemd juba teadsid seda tõdemust ja austasid alati kohavaimu ; suhtusid temasse kui kõrgemasse teadvusse ja suhtlesid temaga pidevalt. Sama võiksime ka meie teha mitte üksnes, siis kui tuleme kas elama ja töötama sinna. Tehes seda ühekordse tervitusega. Suhtleksime temaga pidevalt kui kolleegiga saavutaksime oma tegemistele ja keha olemusele hea abilise. (esivanemate õpetusi saate lugeda erinevatest teabe materjalidest). Kokkuvõttes tutvustame esimesel korral sellesse kohavälja sisenedes. Suhtleme temaga igapäevaselt tere öeldes, nõu küsides ja nägemist öeldes (tehke seda julgelt häälega). Lisaks võime temast luua mateerialilisse kujndi(mõne meene näol). Selline meene hoiab meid teadmistes, et suhtleksime kohavaimuga.

SUHTLUS MEID ÜMRITSEVATE MATEERIATEGA JA NENDE ÜMBER OLEVATE ENERGIATEGA

• Kui meil areneb välja isiklik suhe asjadega oma elus, "töötavad" nad paremini. Kui lood sideme oma kodu isiksusliku olemusega ja annad talle nime, lood sa tema ümber tugevama energiavälja.
• Iga asi, millele annad nime ja millesse lood isikliku suhte, hakkab eraldama rohkem elujõu energiat kui nimeta objekt.
• Vanades kultuurides oli see üldine teadmine. Nimed anti relvadele, töö-ja toiduvalmistamise riistadele. Iidsete metafüüsilisse tavade kohaselt tähendas millegi nime teadmine sellega lähedase sideme loomist.

RUUM ON OMAMOODI RAAMATUKOGU

Selle loo me kirjutame oma tegevusega. Tehes seda igapäevaselt, kas kodus, töökohas või muus kohaväljas kus meie jalajälg on astunud. Kus me oleme oma häälesõnumiga ja keha liigutusega loonud nii nähtamatu kui ka füüsilise kujundi.

Kui tegevusi saab palju siis ka see ruum saab täidetud mineviku sõnumite ja tegevustega. Ja hakkavad mineviku pildid ja tegevused tungima ka praegusesse aja hetkesse. Mida rohkem selliseid aja hetki seda rohkem, seda vähem meie kehamaailm mahub sinna ruumi.

Kindlasti ka ruumi toodud asjad omavad oma energeetilist välja ja nede energiate jäämine sinna ruumi, veel vähendavad ruumi suurust. Üksi ei aita, kui oleme ruumist välja viinud selle eseme(tema energeetiline olemus jääb sinna alles).

Mineviku info jäädvustub eelkõige seinte välja (eriti nurkadesse ja uste vahelisse alasse). Esemete (voodite, töölaudade, kappide pinna väljale jne...) Seal leidub mineviku infot kõige rohkem. Eriti siis kui esemed on olnud seal juba aastakümneid jne.

Teadke siis et füüsiline ruumi puhastamine ei kustuta infolist mälu ruumi ja esemete väljast. Seda suurpuhastust saame teha: ENERGEETILISE PUHASTUSE RIITUSEGA

MILLAL JA MIS PUHUL TEHA SELLIST RIITUSLIKU SUUR PUHASTUST

Suuremat energeetilist puhastust soovitan teha aastas paar korda. Kindlasti ennem:uude elamusse kolimist, ennem remonti, kindlasti ka kui lahkute igavesti sellest kohaväljast(ärge jätke oma ja pere energeetilist välja teistele sinna ruumi). Peale inimese või lemmiklooma lahkumist siit maailmast. Kindlasti kõige tihedam puhastus teha pesuruumidess(saunades, vannitubades ja muudes riituskes enese puhastusega ruumides). Kindlasti ka spordiga seotud ruumides.

Uude töökohta kolimisel (oma firma puhul),uude kohta tööle minnes ja vana töökohast ära kolimise või minemise puhul. Kindlasti teha seda ka looma lautades, lemmik loomade puurides jne..

Soovitav aeg seda riitust läbi viia on: KADUNELJAPÄEVA paiku (selleks sobib aeg ka kolm päeva ennem ja pärast seda rituaalset päeva). Kõige parem ja pikemalt hoiab selle aja ajal tehtud rituaal ruumid puhtana. Kindlasti saame seda riitust läbi viia aasta ringselt (teile sobival ajal). Kindlasti parem on seda teha kui vähem inimesi on sellel ajal selles kohaväljas(teiste inimeste liikumine, rääkimine ja vahele segamine juhib teid põhi riituslikust tegevusest eemale, vahel ei ole ka kõigile mõistetav jne..). Töökohtades teha seda kas õhtuti või laupäeval või pühapäeval jne..

Kergemad rituaalsed puhastused elu järje parandamiseks ja muutmiseks saate teha kergemate ja poole lühema aja kuluga. Samuti ei pea kasutama kõike looduslikke elemete korrga (aitab viirukite, küünalde põletamine, äädika veega piserdamine, soola ruumi põrandale asetamisega jne...).

Kindlasti tehke rituaalseid puhastusi: pärast raskema haiguse lõppemist, suuremate tülide lõpus ja kui tunnetate, et soovite oma maailmas mõtteid kiiresti muuta ja kutsuda oma ellu need tegevused, ennem ruumide remonti jne...

Töökohtades tehke rituaalseid puhastusi: kerge energeetiline puhastuse toiming viige läbi oma töökohtades, eriti peale projektide lõppemist, ennem uue töötaja tööle võtmist, ennem remonti jne.. Suuremad puhastused, siis kui alles koliste sinna ruumi või kui alustate suurema ja uuema projektiga jne...

KOHAVÄLJADE JA RUUMIDE ENERGEETILISE PUHASTUSE RIITUSE ÕPETUS NII SÕNAS KUI PILDILISES

FILMIS SIIA ON SALVESTAUD PILTLIK FILM:KUIDAS KÄIB ÜKS RIITUSLIK RUUMI ENERGEETILINE PUHASTUS. See riitus on läbi viidud otse negatiivse sündmuse ja palju infot sisaldava ruumi väljas. Lisaks on see film varustatud inglise keelsete subiitritega.

 

SÕNALINE ÕPETUS JA LAHTI SELETUS: on siis baasmaterjal seletavaks sõnaks protseduuri läbiviimisel. See kokkuvõtlik õpetus on minu poolne nägemus, mis peaks lihtustama ja julgema teil ISE seda riitust tegema ja läbi viima.

Niisiis -see protseduur, mida mina teile pakun, on üks võimalustest, kuidas ruumi energiavälju puhastada. Kindlsti julgege lisada oma võtted ja arusaamad. Ärge kartke riskida, lisades juurde oma praktilised tunnetuslikud meetodid ja sõnalised lausumised.

SOOVI KORRAL SAAD SELLE ÕPETUSE: PDF FAILI ALLA LAADIDA JA VÄLJA TRÜKKIDA: “RUUMIDE ENERGEETILISE PUHASTUSE ÕPETUS

ETTEVALMISTUS ENERGEETILISEKS PUHASTUSEKS OMA MAJAPIDAMISES, TÖÖKOHAS JNE...

• Enne kui hakkame energeetilist puhastust tegema, koristame kõik ruumid ja viskame minema vana kola, mida me enam ei vaja, samuti katkised ja mõranenud asjad.
• Vaatame, et üksi mööbliese ei tekitaks takistusi meie rituaali läbiviimist. Jälgi, et oleks tagatud vaba liikumine ruumis. Kindlasti nihutage voodid või kapid(kui võimalik ja jõuate liigutada) natuke nurkades eemale. Kindlasti koristage riided vooditelt jne.. Vaadake et riituse egu ei löö ennast ruumis vastu mööbli esemeid. Vahel on vaja mõned toolid ja lihtsamad esemed viia välja ja teha neile pärast eraldi energeetilne puhastus. Neid esemid on hea ka välis tingimustes puhastada
• Kõik toiduained panna kinnistesse kappidesse!
• Loomad viiakse ajutiselt ruumidest välja! (Nemad tunnetavad ja näevad neid energiavälju ja võivad hakata paanitsema. Muutuda ohlikuks tuleenergiale jne...)

ETTEVALMISTUS ENERGEETILISEKS PUHASTUSEKS TÖÖKOHTADES JA MUUDES ÜHISKONDLIKES RUUMIDES

• Enne energeetilist puhastust koristame kõik ruumid füüsilisest prahist.
• Likvideerime vanad esemed, dokumendid ja muud esemed, mida me oma ruumides enam ei kasuta.
• Vaatame, et üksi mööbliese ei tekitaks takistusi meie rituaali läbiviimisel ja on tagatud vaba liikumine ruumis.
• Dokumendid ja muud esemed on korralikult paigutatud oma kohtadele.
• Kõik kapi-ja lauasahtlid võiksid olla avatud olekus.
• Kergesti süttivad asjad on ruumidest eemaldatud.

Kõik ruumid ehitistes vajavad energeetilist puhastust (kindlasti ka pööningud, keldrid, erinevad koridorid ja muud abiruumid)!Eriti kümblemise ruumid ja kohad,kus palju erinevaid üritusi korraldatakse.

ESEMED JA ABIVAHENDID MIDA SAAME KASUTADA ENERGEETILISE PUHASTUSE RITUAALIL

Papptaldrikud, (küünlaalused)
• Meresool,mägi sool(soovitavalt suure teraline)
• Viirukid, aroomi ja lõhnavedelikud
• Küünlad igasse ruumi (teeküünlad), lisaks 2 tk altari jaoks (vahaküünlad)
• Vesi (allika või muu positiivse energiaga vesi)
• Klopparid • Kadaka või kuuseoksad
• Linnusulg (jaanalinnu, hane, pardi vms..)
• Mõõga või noataoline ese
• Kellad (aisa, tiibeti, india vms..) Trummid ja muud löök riistad
• Muusikalised riistad (vaimne muusika, erinevad helilised pillid vms..)
• Äädikas, sidrun

ESEMETELE-ABISTAJATELE VAHENDITELE ÜLESANNETE JAGAMINE JA TÖÖLE PANEMINE

• Kõik esemed, mida te kasutate selle protseduuri jaoks, asetada altarilauale selleks, et need sisse õnnistada.
• Anda neile igaühele ülesanne taotluse abil. Kõik esemed omavad teadvust ja mõistavad inimkeele soove
• Selgitada neid tööülesanded ka instrumentidele, samuti mida nende kaasabist ootame ehk kuidas nad saavad aidata meid energeetilisel puhastusel jne...
• Vestlus oma abilistega suurendab täiuslikkust ja aitab kaasa, et see, mida me taotleme oma kaasabilistelt-esemetelt ka tegelikkuseks saab. Kuigi esemed tunduvad elutuina on minu jaoks ka neil hing sees.

ALTARIL OLGU ESINDATUD KÕIK NELI põhi ELEMENTI

• MAA ELEMENT: lilleõied, sool
• TULE ELEMENT: pühitsemise küünlad (värvidest tavaliselt neutraalne valge, kuid ka kõik muud värvid on lubatud
• ÕHU ELEMENT: suitsevad lõhnavad energia elemendid (viirukid, eeterlikud õlid, aurustavad veeenergiad) vürtsained ….
• VESI: pühitsetud vesi (pühitsusliku tseremoonia teeme kohapeal. Oma rituaalse palve veele teeme pärast ruumide energeetilist puhastust ja enne uue energia sisse toomist.

MERE, MÄGISOOLA KASUTAMINE

Meresoola ülesandeks:
• Imeb endasse vana mentaalse ja füüsilise energia (ta on sisse imeja)
• Papptaldrikule pannes kaitseb sool ka teeküünla kuumenemist (võime vabalt panna selle papptaldriku koos küünlaga mööblile või voodi peale -tuleoht sellega välistatud)
• Tema kristallilised kiired on suunatud sissepoole -tõmbab enda poole (näiteks klaas-kristalliline kuul kiirgab väljapoole)
• Paneme käed soola kohale ja oma käte energia ja sõnade kaudu anname talle ülesande: „Sina emakese maa sool, ime endasse selle ruumi vanad mentaalsed energiad. Ime ja talleta ja kohe kõik vanad mälestused, negatiivsed toiminguga seotud energiad endasse.“
• Soola saame eraldi panna alustaldrikule ja asetada 12 tunniks ruumi nurkadesse, voodi peale (päevaks) ja voodi alla (ööseks).
• Voodi alla saab ka laiali puistata soola ja paluda tal vanad haiguse energiad, musta mentaalse (psüühilise) energia omasse imeda ja korjata.

TEEKÜÜNLA KASUTAMINE

• Teeküünla kasutamine riitusel on üks paremaid puhastamise viise.
• Tavaliselt kasutatakse valget värvi küünlaid (kuid võib ka värvilisi).
• Sellel puhastaval tseremoonial lastakse küünlal lõpuni põleda.
• Küünlaleegi energiaväli on 1,5m -2m raadiusega.
• Küünlaid on hea paigutada erinevatele esemetele, küünlajalgadesse ja ka papptaldrikule, kuhu on tuleohutuse eesmärgil oleme eelnevalt asetanud soola.

RITUAALNE PÖÖRDUMINE TULE POOLE ON MEIE ESIVANEMATE TAVA

Enne tule süütamist pöördume tuleenergia poole ja palume tema abi: „Tuleenergia soovin sinu abi, et sinu valgustulega kustutada või põletada ära vanad materiaalsed ja füüsilised, vaimsed energiajäägid siit kohaväljast, ruumist, esemetelt ja nende väljast.“ Sellise pöördumisega tuleenergia teab, mida me soovime tema abil sooritada.

KÜÜNLATULE ENERGIA KASUTAMINE

• Temast kiirguv energia on võimeline põletama ära vanad mälestustega seotud sündmused ruumist ja esemetelt. Eriti käib see füüsiliste tasandite kohta.
• Tema energiat saame suunata käte kaasabil esemetele ja palume et ta põletaks ära kogu vana info eseme väljast.
• Saame esemed viia üle küünlaleegi, kuid seda toimingut teeme eraldi suurest riitusest.
• Saame eset puhastada keerutades seda vastupäeva tule kohal.
• Saame küünla energia mõju saata kätega, lehvikuga, linnusulega ruumi väljadesse, et ta saaks seeläbi paremini oma ülesannet täita.

KÜÜNALDE ASETAMINE RUUMI

• Igasse ruumi nurka(orinteeruvalt nurgast 20-30 cm kaugusele)
• Uste vahelisse alasse (lävepakule).
• Erinevate kõrgustele –kapile, aknalauale, lauale, diivanile jne....
• Voodi peale (padja peale ja voodi jalutsisse).
• Ühe küünla leegi energia mõju 1,5m -2m. Keskmiselt( 15 m2) ruumi võiks panna 8- 10 küünalt. Sinna rohkem kus olnud meie arust rohkem liikumisi, sündmusi jne
• Kindlasti oma töökohtadele(laudadele) Lisa küünlaid ruumi ka oma sisetunde järgi.
• Esimesel rituaalsel puhastusel võiks neid küünlaid rohkem olla.
• Järgmistel kordadel võib olla vähem küünlaid (usaldage sisetunnet ja määrake sisetunde ja silmade kaasabil, kui palju vajab see ruum tuleelemendi energiat (küünlaid).

ÕHU ELEMNDI -VIIRUKISUITSU KASUTAMINE

• Viirukisuitsu kaasabil saame hästi kokku korjata mentaalse energia, mis salvestunud ruumi seinte ja asjade energia väljadesse.
• Viiruki põletamisel eralduvad õli energia osakesed, mis imevad endasse ümbruskonnas olevaid energiad (selles kohaväljas olevaid mentaalseid sündmusi).
• Õli energiad on võimelised imema endasse nii lõhnu kui ka muid energeetilisi vibratsiooni võnkeid, mis on seotud mineviku energiaga.
• Enne, kui me seda riitust hakkame teostama, palume viiruki energialt abi: “Palun, viiruki suitsuenergia, korja kokku kogu vana mentaalne energia siit ruumist ja vii ta loodusesse puhastusse.“
• Süütame viiruki ja suuname temast eralduva suitsu energia ruumi laiali.
• Saame suunata suitsu käte, linnusule ja muude lehvikute abil ruumi või esemete energia välja.
• Viiruki suitsul laseme hõljuda ruumis 1-3 minutit.
• Eriti suunake seda suitsu nurkadesse ja kappide peale (esemed tihti oma vormi kiirgusega takistavad suitsuenergia vaba liikumist).
• Hea tulemi annab kätega vastupäeva keerutamine suitsu energias. Sel moel jõuab see suitsuenergia iga eseme ja koha välja (sellise riitusega aitameeeterlikul suitsuenergia kiiremini kokku korjama vana mentaalset energiat).

Viirukeid on erinevaid. Võimalik on soetada poest india ja muude riikide taimseid viirukeid. Nemad põlevad ise ja eraldavad erinevad aroomsed suitsuenergiad. Kuid tihti ei sobi nad meie lõhnatajuga ja tuleb kasutada kodumaiseid taimi. Nii on võimalik viiruk ka ise valmistada kohalikest materjalidest: kuuse, männi, ja kadaka okastest, mida tuleks valguse käes kuivatada 24 tundi ja siis kergelt jahvatada kohviveskis.

Kasutada võib ka purustatud aedsalveid ja muid eeterliku õli sisaldavaid taimi. Selllise viiruki kasutamisel paneme paar näputäit neid taimi ümmarguse madalasse kaussi, süütame ja puhume sinna juurde hingeõhku, et see suits saaks levida ruumi laiali.

Vee element (püha õnnistatud vee valmistamine)
• Võib kasutada ka kristlikult pühitsetud vett (toodud pühamust).
• Saame seda vett ka ise valmistada. Selleks saame kasutada kohalikku kraanivett (võib ka tuua mõnest rituaalsest pühast allikast).
• Pühitsetud vee tegemisel valame väikese koguse vett anumasse ja õnnistame sõnade ja kaasabil seda püha vett. Palume, et teda võiks kasutada õnnistamiseks ruumi ja esemete väljadel: “Vee energia, õnnistan sind kosmiliste kõrgemate jõude kaasabil ja soovin sinu vaimuväge kaasata selle ruumienergia elavdamiseks.“ Olgu öeldud, et palvesõnad looge oma sisetunde järgi –mina edastasin vaid mõtte. Kindlat mantrat ehk taotlust saame luua vaid oma sõnadega. Tähtis on heasoovlikkus ja suur hingeline toetus selle vee laadimisel ja õnnistamisel.
• Selle vee valmistame alles siis, kui hakkame uut energiat ruumi juurde laadima.

TUULETÕMBUSE KAASAMINE. TUULETÕMBUS AITAB VÄLJUNDADA VANA, KOKKU KORJATUD VIIRUKI SUITSU RUUMIST JA VÄLJUNDADA TA LOODUSESSE PUHASTUSSE

• Pärast esimest etappi peale viirukite põletust seda toimingut avame aknad ja suuname viirukisse kogunenud vana energia akna kaudu loodusesse puhastuma.
• Palume loodusenergiatel need vanad energiad neutraliseerida ja muuta need energiad algenergia tasemele tagasi.
• Palume avatud akna kaudu uuel värske õhul ja tuule energial korjata samuti vana mentaalne energia ja väljundada ta kosmilistesse väljadesse. Tuuleenergia on väga vajalik loodusnähtus -ta viib vana energia minema ja toimetab kohale uue energia, mida ruum ja puhastatud esemed vajavad Tuulutus rituaali saame teha ka muudel aegadel. Siis võime ennem tuulutus liigutada vanad õhuenergiad liikuma(käte kaasabil, kellukate kõlistamise abil jne..).Palume siis tuuleksel väljundada ruumidest vanad energai jäägid

VANA INFO JÄJEND ON MUSTUS AINULTASUB NÄHTAMATUL TASANDIL

• Info ja sellega kaasnevad sündmused on salvestunud seinade, esemete, asjade vahetusse lähedusse.
• Nad kujutavad endast samasugust vana füüsilist mustust nagu te näete seda pesemata seintel, põrandatel,esemetel plekke või määrdunud alasi jne... See energeetiline jälg on silmale nähatamatu aga esemega kokku puutudes tekib meil segane tunne . Tihti tahame pärast seda käsi pesta või raputame neid....

MENTAALNE JA FÜÜSILISE ENERGIAASUB MEIE RUUMIDES JA ESEMETE VÄLJAS

See silmale nähtamatu energia salvestub ruumi seinte välja, esemete energia välja jne.. Kõigil on oma algne väli ja see vajabki puhastust(ta tahab samuti puhata vandest sündmustest ja katsumistest jne..
• Mentaalse energia jäljend on seotud inimeste mõtetest maha jäänud energia piltidega.
• Inimene võtab erinevates kohaväljades liikudes kaasa selle kohavälja energeetikat ja toobselle oma kodu välja läbi riiete ja kasutatud esemete
• Enda energiaväljaga toome erinevatest kohtadest kaasa sündmusi eluruumi.
• Füüsilise energia jäljendiks on inimeste tegevus:
■ Meie häälega kaasnevad sündmused jätavad oma info mustri ruumi ja esemete energia välja.
■ Meie kehad jätavad info maatriksi ruumivälja (keha kuju ja sellega kaasnevad liigutused).
■ Esemed, mis on ruumist kõrvaldatud, kuid nendest jäänud info jäljend jätab oma kuju ja sündmuse ruumi.
■ Kindlasti ka vanad vaheseinad ja muud maha lammutatud kujundid jäävad oma energia mõjuga koha välja alles.

VANADE ENERGIATE TUNNETAMINE, SELLE KIIRGUSE ULATUSE MÄÄRAMINE

Tavaliselt selle vana energia KIIRGUSE kaugus jääb 8-25cm kaugusele seinast.Kuid kindlasti on ka suuremaid mõjuväljasid, kus see vana energiakiirgus võib ulatuda veel kaugemale ruumis 50 cm -1 meetrini (eriti siis, kui see on väga vana ehitis või selles ruumis on palju inimtegevusi toimunud). Kätega tunnetades käige läbi kogu ruumi seina väljad - siis saate kergemini tunnetada, kuhu on koondunud seda infot rohkem, kus tuleb sellega rohkem tegelda- selle takistuste lahti lükkamisel. Seda vaatlust tehke ühe ruumi kaupa ehk siis, kui te olete liikunud oma rituaaliga juba konkreetsesse ruumi. Ärge uurige enne teise ruumi energiavälja kui ESIMENE RITUAALNE TOIMING EELMISES RUUMIS ON TEHTUD.

KÄTEGA VANA ENERGIA LAHTI LIIGUTAMINE

• Kätega liikudes palume vanadel energiatel avaneda, seda kergem on viiruki suitsul seda kokku korjata.
• Paludes, et seinad avaks oma pinnalt vanad psüühilised, mentaalsed ja paranormaalsed energiad ja sellega kaasnevad takistavad tegurid.
• Energiajäägid lükatakse lahti kindlasti ka kappide pinnalt, voodi pealt,mööbli väljast. Eriti seal kus on tegevus olnud intensiivsem jne...
• Seda riituse osa tehakse ühe ruumi kaupa (vaid väikesi ruume võime võtta rohkem: tualett, sauna ruum jne...) Liiga suure ruumi puhul toimub energia hajumine ja me ei suuda teda viiruki või muu õlilise elemendi kaasamisel koheselt kokku korjata.
• Liigutakse seina äärest ruumi keskme poole,kätega avades seda vanat energiat. Samas on mõnikord parem ruumi keskmest liikuda väljapoole, ethes läbi sama rituuali
• Käsi tuleks liigutada edasi-tagasi (sõrmed harali) ja vahepeal puhastada käed vanadest energiatest (tule ja vee kaasabil.
• Kätega liikudes ja vastupäeva ringe tehes või edasi-tagasi liigutades palume vanadel energiatel avaneda, sest seda kergem on viiruki suitsul, kuuseokstel, tulel, äädikaveel, muul lõhnaelemendil ta mõju kokku korjata ja lõpetada tema tegevus siinses kohaväljas. See silmale nähtamatu mustus vajab oma tiheduse tõttu „hõõrumist“, siis on seda hõlpsam kokku korjata ja eemaldada.
• Alustage peasissekäigu juurest aeglaselt liikudes käsi õla kõrgusel, peopesa umbes 8-25cm seinast, tunnetage välju, lükake vastupäeva lahti mustad (vanad) kinni jäänud energiad.
• Seda rituaali -vanade energiate lahi hõõrumist/lükkamist –teostame 2 korda, Esimesel korra., kui tegeleme mentaalse energia avamisega ja selle likvideerimisega. Teises etapis ja teist korda lahti hõõrume vanad füüsilised jäljendid nii seintelt kui ka kogu ruumi väljalt

Vanade energiate ja sellega kaasnevate nähtamatute energia niidistike läbi lõikamine noa, mõõga või muu terariista abil.
• Võtame noa ja lõikame lahti eelkõige ukse-ja aknaavad, erinevad ruumide nurgad ja muud teravaservalised alad ruumides.
• Kindlasti voodite, muude istmete pinnalt, laudade pinnalt, samuti peeglite pinnalt.
• Erinevate esemete pindadelt, kui me tunnetame, et teatud sisemised takistused annavad märku, et see ese vajab just seda riitust.
• Kindlasti soovitan teha seda töö juures oma dokumentide ja muude töövahendite pinnalt.
• Kui tekib sisetunne, et tahad sellest eseme väljast läbi lõigata vanad takistused, siis tee seda. Las teie silmad ja sisetunne otsustavad, missugused esemed vajavad seda riitust.
Plaksutamine kätega ja kloppariga energiate avanemine
• Plaksutamine toimub ülevalt alla, niikaua kui helin muutub selgeks ja kõlavaks. Helil on hea omadus andes nähtamatu löögiga kaasneva energia laine ruumi väljale vabanevad need vanad seisma jäänud energia mõjutused
• Alustatakse nurkadest, varjatud kohad, peiduurkad, kapid ja voodialused – paluda plaksutades ülalt alla energiad lahti lükata või vastupidi alustades alt poolt ülespoole (lisades sõnu – puhastu, puhastu nüüd ja kohe).
• Plaksutada niikaua, kui tekib kõlav heli ruumi keskkonda (iga ruumi plaksutamise järel pesta käed voolava vee all ja lausuda - puhastu, puhastu võõrast-vanast energiatest mu käed).Võime kasutada ka tuleelementi ja paluda tuleenergail põletada.puhastada käed vandest energiatest. Vahel tuleb seda toimingut teha ka poole ruumi puhastuse aegu.
• Kasutada saab ka klopparit, temast eralduv heli vibratsioon samuti vabastab need kinni jäänud vanad energiad.
Kelladega ja trummide või muude löökriistade abiga vana energia lahti vibreerimine
• Rituaalsel puhastusel kasutatakse erinevaid kellasid, mille heli vibratsioon avab sinu jaoks võõrad energo-informatiivsed struktuurid ja siis on neid energiaid kergem neutraliseerida. Heli lainel on suur lainetuse efekt ja tema toime on selle riituse juures väga efektiivne
• Kindlasti võib kasutada erinevaid kõrgema ja madalama helivibratsiooniga kellasid, kellukaid, aga ka muid helivibratsioonilisi vahendeid.
• Hästi sobivad ka erinevad trummid ja löökpillid
• Kelladega ja muude löögiliste instrumentidegaliigutakse vastupäeva ruumi suhtes (kas ruumi keskelt seinte poole või vastupidi).
• Esimesed helid võivad olla ruumis väga tuhmid ja mitte kõlavad.
• Kella või trummiga liigutatakse tasakesi horisontaalselt ülevalt – ja vahel ka liigutakse vertikaalselt mööda ruumi alla.
• Lausutakse juurde sõnumit häälega: „Kella helina,trummi jne... vibratsioon vabastab nüüd ja kohe vanad energiasündmused ja takistused siit kohaväljast(ruumist või esemete väljast.“
• Lõpuks, kui kellaga on ruum läbi käidud, kontrollida ruumi keskmes veel korra, kas helin liigub vabalt edasi igasse ruumi keskkonda. Ruumi tekib kõla ja hakkab kergelt uut õhku tekkima iseenest ruumi jne...
• Tähtis on see et ruum kõlaks vastu, siis oleme oma tegevustega õigel rajal.

KAASAME KUUSE JA KADAKA OKSA FÜÜSILISTE INFOMAATRIKSITE PURUSTAMISEKS, LÕHKUMISEKS

Kuuse ja muu okkalised oksad on nagu akupunktuuri nõelad, mis on võimelised purustama vanad füüsilised silmale nähtamatud jälendid. Tema teeb need vanad takistulikud omamoodi pulbriks selles ruumi ja koha väljas Nüüd liigume okstega mööda ruumi seina ja esemete välju ja liigutades edasi-tagasi ; Liikumine toimub nii vertikaalset kui ka horisontaalselt . Palume hääle kaasabil et oksad tegeleksid vana füüsilise energia purustamisega “Kogu vana energia puruneb tolmuks ja põleb ära koheselt tule energia mõju alas
• Okstega edasi-tagasi liikudes käime üle kõik põrandapinnad, seinad, ukseavad, laepinnad ja eriti nende ruumide nurgad, (kui vaja, siis võtke abiks tool, et ulatuda laeni ja eriti lae nurkadeni).

Esemete väljadest vana energia purustamine (eriti voodipealsed ja voodi alused vajavad seda toimingut) . Ruumide alad kus palju liigutakse, kuhu asetatakse asju, esemeid(meie kottide sisud jne...Kindlasti kirjutuslaua ja muud töö tasapinnad vajavad puhastust, pehmed mööblid jne.. Samuti tuleb üle käia kappide sisu lähedus. Ukse avad ja trepi maded jne... Eraldi need alad kus me tunnem õhupuudust või läppunud lõhna elemente jne. Kindlasti esikud ja tihedalt külastavad ruumid jne....

 

RUUMIDE ETAPILISE PUHASTAMISE JÄRJEKORD

Meie ruumide puhastamine käib kolmeosaliste etappidena:
• Esimese protseduuri riitusega korjame kokku ja eemaldame ruumidest ja esemete väljadest mentaalsed energia mõju väljad (kaasame erinevad viirukilised suitsuenergiad).
• Teise protseduuri riitusega vabastame vanad füüsilised energiad jäljendid (abiks tuleenergia ja okkalised puuoksad).
• Kolmanda protseduuriga kogume kokku vabanenud vanad mentaalsed ja füüsilised energia jäägid (äädika lisamine puhastavasse vette).

RUUMIDE PUHASTUSE JÄRJEKORRA MÄÄRAMINE

• Tavaliselt alustatakse kas esiukse juurest (koridorist), kuid vahel ka sellest ruumist, kus te teate, et on olnud palju sündmusi.
• Kindlasti käige enne kõik ruumid läbi ja looge omale selline järjekord, mis on teile meele pärane.

Andke teada igale ruumile, et soovite teha selles ruumis energeetilist puhastust( rääkides seda ruumi keskel, pöördudes iga seina välja poole)

ENESE KEHA JA VAIMU ETTE VALMISTAMINE RUUMIDE RIITUSLIKUKS PUHASTAMISEKS

Parem sellist riitust teha kas üksinda siis saame vabalt suhelda ja rääkida ruumi energaitega jne..

Kui võtame kaaslase( siis ennem osarollid kokkuleppida, kes missugust riituse osa teeb)

Selga panna kerged puuvilla või linased riided. Ennem seda käia voolava energia veeall ja puhastada oma keha väljad vanadest takistusest( keha väli vajab sellise riituse juures palju energiat)

Pange peale energeetiline kaitse. Näiteks (tehke käte kaasabil omale mull ümber jne..) Kuid ärge unustage kaitset maha võtmast peale puhastust ( jättes kaitse peale ei saa tee uut ümbritsevat energiat oma keha välja. Hiljem hakkame märkama, et keha vaim väsib, mõte ei liigu jne. See annab märku, et kaitse jäi maha võtmata.

Valmistame altari (paigutame kõik ülevalpool loetletud riituse asjad altarile). Altar tehakse lauale, toolile jne. See alatar paigutatkse kui võimalik maja (ruumide keskmesse).

Asetame kõik abi vahendid alatarile.

Teeme pöördumise kõrgematele energia jõudude poole ja palume nende jõudue kohalolekut jne.. Selline pühalik kutsung kõrgemate teadvuste poole kergendab toimingu läbi viimist.pöörduge ka kohavälja vaimu poole ja seletage talle oma eesmärgid. Paluge tema kaasabi. Las tema tunnetuslik väli aitab, meil teha läbi seda pühalikku riitust.

Süütame siis alatari küünlad.(Need on püha valguse energia allikad)
• Õnnistame sisse kõik looduse elemendid ja jagame neile ülesanded.
• Õnnistame muud abilised nagu kellad, klopparid jne... Palume nende kaasabi ja jagame neile ülesanded.
• Kutsume appi majavaimu ja teised vaimsed abilised ja muud looduslikud energiad (tuule, päikese jm energiad ).
Seame valmis taldrikud, asetame sinna meresoola ja siis küünlad,süütame ja kanname need taldrikud laiali ruumidesse. See on esimene etapp meie tegevuses. Selle tegevuse viime läbi kõikides ruumides, mida me soovime puhastada.

Kui me tunnetame et ei suuda kogu elamist korraga puhastada, siis jätame need ruumi uksed suletuks. TEEME SEDA KAS TEINE PÄEV VÕI HILJEM

HÄÄLE KASUTAMINE JA TAOTLUSLIKE SÕNUMITE LAUSUMINE PUHASTUSE PROTSEDUURI AEG, ANNAB TUGEVA JA HEA EELDUSE ET MEIE TEADVUS JA RUUM MÕISTAVAD TEINE TEIST

Füüsiline häälevõnge vallandab ruumis omamoodi energeetilise laine ja aitab seda protseduuri läbi viia. Kõik sõnumid ja tegude kirjeldused anname häälega, sest see aitab kaasa teadmistele ja käsklustele, et kõik vanad energiad vabaneks nüüd ja kohe. Kindlasti jagame tunnustust ka muude esemetega koostööd tehes. Häälel on maagiline vibratsioon ja teadlik ja suunav jõud.

 

ESIMENE ETAPP: SPIRITUAALSE, MENTAALSE,PSÜÜHILISE ENERGIA MÕJU VABASTAMINE JA PUHASTAMINE

Nüüd tunnetame kätega ruumi energia välja kui kaugele kiirguvad vanad enerigiad.

Asume siis nende energite vabastamist (lahti hõõrdumise teel) Lükkame lahti nii seinte väljast kuika esemete väljast.
Nüüd võtame abiks erinevad rütmilised helindid (plaksutamise, kellukate helistamise, trummimise jne).
Kui juba ruumi on tekkinud kõla, kuid ruumis on tunda õhu liikumist või intensiivseid vanad lõhnad on kadunud, siis see on märk vanade energiad on vabanenud ruumist. Terava terariista abil lõikame lahti avavused ukse august samuti lõikame seinte sise-ja välisservad vanadest kiirgustest lahti. Lõikame läbi ka muud energianiidid ruumisesemete väljast.

Nüüd kaasame viiruki suitsuenergia ja suuname seda suitsu igasse ruumi ossa ja esemete välja. Liigutame käte abil suitsuenergiat ja palume et eetrlik suitsuenergia korjaks kokku koheselt vanad vabastatud spirituaalsed, mentaalsed ja psüühilised energiad.

Laseme selle eeterlikul suitsul hüljuda 3-5 minutit ja siis avame aknad ja suuname selle suitsu välja. Paludes et looduse energiad neutraliseeriks selle vana vabanenud energia.

Teeme tuule tõmbe, kaasame käed ja lükkame selle suitsu välja. Kui tunneme et peame kordama viiruki riitust selles konkreetses ruumis, siis teeme seda koheselt.

Siis liigume järgmisse ruumi , et vabastada sellest vanad spirituaalsed jne... energiad. Nii teeme selle riituse läbi kõikides ruum i väljades

 

TEINE ETAPP: FÜÜSILISTE ENERGIATE EEMALDAMINE RUUMIDES

Nüüd kõnnime kõik ruumid läbi ja tõstame igas ruumis üles tuleenergia kiirguse. Palume tuleenergial tööle asuda oma ülesannet täitma.

See sõnum lausutud , asume samas järjekorras vabastama füüsilise info jälgi ruumidest ja esemete väljadest.
See toiming teostatakse ka ühe ruumi kaupa, tehakse samas ruumi järjekorras, kui tegime eelneva rituaali.
See on füüsiline infomaatriks, mis samuti sööbinud meie ruumi seintesse, esemete, riiete jne. väljadesse.
Füüsilisel tegevusel on tagajärg ja tema mälestused-sündmused on tihti tugevamini salvestunud ruumi väljadesse ja mõjutavad meie psüühikat tugevamini, sest sellist tegevust saadab füüsiline jõud ja vägi.

Põhilised toimingud on samad: Kõigepealt tunnetate kätega füüsilise energoinfo takistusi ruumi seinte energia väljas ja siis alustame selle vabastamist: lükkame kätega lahti ja siis kaasame muud abivahendid nagu kuuse või kadaka oksad, klopparid, mõõgad jne...

Kindlasti protseduuri algul, keskel ja lõpus faasis palume pidevalt, et tule energia kaasabi, et põletaks ära kõik meie lahti lükatava füüsilise energia tolmu jäägid. „Tulekese võlu ja vägi põletab kogu selle vana füüsilise energia nüüd ja kohe.“ Suheldes selle põhiinfo kustutajaga saavutame parema ja kindlamatulemi.

 

KUUSEOKSAKAASABIL FÜÜSILISE ENERGIA PURUSTAMINE

Kuuseoksaga liikumisel ülevalt alla või küljelt küljele, saame purustada selle vana FÜÜSILISE energia välja. Tavaliselt liigutaksevastupäeva ruumis ja liigutakse ruumi keskme poole. Eriti hoolikalt liigutage kuuse või kadaja oksi nurkade vahetus läheduses ja kahe ukse vahelises alas.

 

KADAKA VÕI KUUSEOKSAGA VANA FÜÜSILISE ENERGIA PURUSTAMINE

Kadaka oks on hea vahend, et purustada vanad füüsilised energiad ruumi energia väljas. Ühe või kahe oksa kaasabil hakkame liikuma oksaga üles alla ja palume, et kadaka okkad purustaksid kõik vanad füüsilise energia maatriksid ruumi või esemete energia väljas.

 

VANADE FÜÜSILISTE INFO MAATRIKSITE LAHTI LÕHKUMINE TERARIISTA ABIL

Saame abiks võtta erinevad mõõgataolised lõikavad esemed, noad jne...millega raiudes saame need sündmused oma moodi tükkideks raiuda. Eriti hea on seda teha ukse avades. Vahepeal mõjutame kätega tule energiat ja palume talmeie lahti lükatud füüsilisel energial jäägitult ära põleda. Kätega lükkame lahtise energia küünla tule suunas ja peale. Sedasi TULE ENERGIA põletab ära lahti lükatud või purustatud energia jäägid.

 

VANADE FÜÜSILISTE INFO MAATRIKSITE PUHASTUS ESEMETE VÄLJAST

Kätega saame esemete ümbert samuti vana energia lahti lükata ja siis suunata selle välja küünlatulele või küünlatule suunata eseme peale. Kätega vastupäeva keerutades saame selle vana energia kiiremini vabastada ja tule energial on kergem ta põletada – hävitada. Saame kaasata ka kadaka, kuuseoksad, et nende abil purustada vanad füüsilised info mõjude energiad esemete väljast. Palume „Tuleleegist eralduv energia põletab ära kõik need vanad sündmused ja tegevused esemete energia väljast.“ Kindlasti on hea ka sellisel protseduuridel kasutada käte plaksutamist, kelladega helistamist, klopparite ja muude füüsiliste vibratsioonide kaasamist vana energia lahti lükkamiseks, raputamiseks. „KÕIK VANAD FÜÜSILISED SÜNDMUSED SIIT RUUMIST AVANEVAD KOHESELT JA HÄVIVAD LÕPLIKULT SIIN KÜÜNLATULE ENERGIA VÄLJAS!“ Selle protseduuri lõpus kõnnime läbi kõik ruumid ja vaatame, kas on mõnes ruumis vaja korrata seda riitust. Selleks küsime häälega ruumi käest, kas vajad veel korra seda riituse protseduuri siin ruumis?

 

KOLMAS ETAPP: ÄÄDIKAVEE KASUTAMINE

Äädikas on happelise keskkonnaga ja hea sisseimejanatuntud. Ta imeb vanad mentaalsed ja füüsilised purustatud energia jäägid endasse. ÄÄDIKA VEE ABIL VANA ENERGIA TOLMU KORISTAMINE Lisatakse vette mõned tilgad äädikat. Antakse sellele veele ülesanne. „Äädikavesi, palun kogu kokku kogu energiatolm siit ruumidest, kappide pealt, põrandalt jne...“ Seda vett saab pihustada õhku (korjab kokku õhus lendlevat tolmu ja suunab ta vee pisarana maha). Äädikavee valmistame kaussi ja niiske lapiga käime üle kõik eseme pinnad(laua, diivani, voodi, kappide jne). Lõpuks peseme äädikaveega põrandad. Siinse protseduuri juures tuleks mitu korda teha pesuvett) Äädikaveega saab puhastada peegleid ja ka vanade mälestustega seotud esemeid.

 

SIDRUNIVESI

Sidrunivee kaasabil saame kokku korjata ruumi õhuenergia väljadest vana mentaalse, füüsilise tolmu. Eriti siis kasutada, kui teil ruumis palju lilli (äädikaveega pihustamine kahjustab neid). Sidruniveel on veel häid omadusi. Teda pihustades saame ruumi tuua ka looduslikku c-vitamiini energiat (lisage 1-2 tilka õli). Seda protseduuri võime teha ka peale ruumi õnnistamist püha veega.

 

PEALE SELLE RIITUSE LÕPPU

Küünlad laseme lõpuni põleda.
Nüüd klopime ära voodi, põranda ja muud riided.
Võtame maha kaitse oma kehalt.
Käime duši all ja puhastame oma kehavälja vanadest energiatest.
Puhastame oma riituse riided küünla peal.
Võime veel lõpus korralikult õhutada tuba.
Jätame ruumi veel ise puhastuma.
Nüüd korjame ära kõik taldrikud, kus asetsesid meil küünlad ja soolad.
Soolad korjame kokku ja soovitavalt põletame ära või utiliseerime prügikasti või matame maa sisse.
Papptaldrikud põletame ära või rebime pooleks ja utiliseerime.
Tühjad küünlatopsid utiliseerime.

 

UUE TERVENDAVA ENERGIA PEALE TOOMINE KOSMOSEST

Nüüd pöördume kosmiliste energiate poole ja palume tal täita need ruumid uute tervendavate kosmiliste energiatega.

Toome kätega seda energiat alla ja suuname selle ruumidesse laiali. Palume sellel energial tervendada igat ruut-sentimeetrit siin ruumiväljas. Palume päikeseenergial siia paista ja jagada seda valgust siinsetele ruumidele nüüd ja alati.

 

UUE TERVENDAVA ENERGIA PEALETOOMINE EMAKESE MAAPINNAST

Pöördume emakese maa energiate poole ja palume tema tervendavaid ja toitvaid energiad siia RUUMIDESSE. Toome kätega seda energiat maa sisemusest ülespoole ja suuname ta siia ruumi keskme välja laiali. Palume, et see maake saaks pidevalt hingata. Kosmiline energia liikugu takistamatult maapinda ja maa energia liigub takistamatult kosmosesse tagasi. Kõikide heade energiate ruumi kutsumine. Paluda neil hakata ruumis tööle. Majavaimu kaasabil erinevate loitsude tööle panemine. Ruumi keskel seistes väike meditatsioon, teha käte vahel energiapall, mis täita heade soovide, valguse, armastusega ja visata energiapall eemale kujutledes, et palli energia täidab kogu ruumi. Paluda igas ruumis, et siia tuleks vaid heade mõtetega energia ja jääks suletud tundmatuks jäävatele energiatele.

 

PÜHA VEEGA RUUMIDE ÕNNISTAMINE

Õnnistame püha veega nii seinad, põrandad kui ka laed. Pritsime pintsli, sule või käe abil ruumi välja püha vett – LAUSUME PÜHALIKE SÕNUMEID RUUMIDES SELLE RIITUSE TEGEVUSE AJAL.

SILITAME RUUMI SEINU JA ESEMEID.TUNNUSTAME NENDE OLEMASOLU JA TÄNAME KOOSTÖÖ EEST!

See on kokkuvõtlik osa energeetilisest puhastusest. Kõike kaunist ja nautige ilusat elu ja ruume kus te viibite. Õnnistage neid oma heade mõtetega!

 

 

VAIMOLENDITE MÕJU KOHAVÄLJADELE 

 

Vaimolendid jagunevad inimhingedeks /kelle oli maapeal füüsiline kehastus/ja teistest planetaariumitest (sagedustest) siia meie maa välja tulnud hingedest. Hingestunud inimesed oma meile nähtamatute kehadega jagunevad rahumeelseteks või rahulolematuteks/tihti ka vägivaldseteks/. Rahulike hingekehade all on tavaliselt inimesed kelle töö jäi poolelei ja nad tahavad ilmtingimata oma tegemisi jätkata.Nad omamoodi ei saa arug,i et on füüsiliset kehast lahkunud. Nad näevad ja kõnnivad meie maailmas ja puudutavad asju, inimesi jne...Neil puudb arusaam,kuidas meie neid ei näe ja mõista nende olemust.Nende inimhingede kehastused võivad olla kinni vabatahtlikult siin kuni 1-400 aastani. Nende nähtamatud kehastused on tavaliselt heledad ja tihti nähakse neid udukoguna. Vanemaks jäädes nad tuhmuvad ja kehad muutuvad tumedamaks.Kuid nende siia jäämine on vabatahtlik ja nad liiguvad tihti omal sagedusel ja elavatele liiga ei tee. Kuuleme tihti käimist, kolistamist, naeru ja muid helisid. Selliseid nähtamatuid elanikke võib ruumis tavaliselt olla ühe kaupa, kuid vahel on ka neid rohkem.

 

Järgmine grupp on avarii või muu ootamatu õnnetuse (tsunaami, vales hetkes olemuse tõttu)tagajärjel lahkunud hinged kes ise ka ei usus et neil füüsiline keha puudub(otsivad kontakti lähedaste inimestega(väga rahulikud ja kaua siia meie sagedusse ei jää(mitte enam kui 10-15 aastat).
Kõige ebameeldivamad on mitte loomulikul teel elu lõpetanud inimesed(enesetapjad, sõdalased, miie loomulikul teel surnud inimesed-põlenud jne...)nemad võivad oma olemusega olla vägivaldsed ja rünnata inimesi eriti öösel). Nad liiguvad eriti pimedal ajal(nende hingkehad on väga valgus kartlikud) .Nende kehade kujud on juba musta varjundiga ja omavad tihti oma ümber külma energiat. Kui nad liiguvad siis nendega kaasnevad hapukad ja muud ebameeldivad lõhnad. Kindlasti neid alaliike võibolla veel palju. Ohtlikud on nad nii magamistubades (põhiliselt nad tegutsevad seal, kus nad omalt eluvõtsid või seal vahetus läheduses). Kui inimene sinna kohta ehitise rajab,või läheb sinna kohta elama, siis nad ägenevad ja hakkavad oma tegemistega segama kõike selles kohaväljas. Mitte üksinda inimest,vaid ka koduloomi ja isegi elavaid taimi.
Kõige ohtlikum inimesele on see kui vaimolend ligub füüsilise inimese kehastusse(hakkab seal oma väljaga elama ja tahab suunata inimese mõtteid, vestleb,sunnib teda omamõtetele alluma jne...).Väga tihti need inimesed muutuvad selle taga järejel närvilistesteks, tahavad tihti magada, keegi vestleb nende mõtetega,füüsiline keha on pidevalt ärevuses ja kerges vibratsioonis, kõige tõenäolisemalt nad füüsilised tungivad päikese põimiku piirkonda ja sealt imevad omale füüsilist jõuenergiat jne...(sellel teemal peaks kirjutama eraldi peatüki)
Kindlasti lisaks neile võivad meie kodu külastada ka loomhinged(tihti on nad seotud selle kodu või kohaväljaga(roimalikult tapetud loomad,sõdalaste hobused jne..)nende viibimne hingena on harvem siinses maailma kuid mul on olnud tegemisis nendega.
Kuid ühiseks näitajaks on tihti ruumis pidev õhu puudus(akende vamine eriti ei aita), tekivad erinevad mäda haisuga lõhnad ruumis, asjad muudavad asukohta, imelikud naginad ja kolinad, külma-sooja õhu pideva vaheldumine, inimene lööb ruumis asjade vastu ennast pidevalt ära, loomad on närvilised(närivad, urineerivad, urisevad või kräunuvad ,vaatavad pidevalt teatud punkti jne..)
Inimesed aga hakkavad tunnetama teatud ebameeldivat selles kohaväljas,ruumis ja väsivad ootamatult. Nende mõtted ei ole adekvaadsed ja pidevalt hakkavad kordama ühte mõtet ja tegevust. Liiguvad suunatud teest kõrvale ja tihti liiguvad ruumis ringi, tõstavad pidevalt asju ümber. Hiljem hakkavad koju tooma asju ja esemeid , mida tegelikult ei vaja jne... Lõpuks proovitakse seda ruumi eirata ja mitte seal kaua viibida. Kui väljutakse selles kohaväljast siis kehal kergendus ja hingamine taastub jne...
Järgmiseks märgiseks on et inimese poolt loodav ehitis ei vlmi.pidevalt tekivad takistused, vargused ja asjad lagunevad kiiresti või tuhmuvad. Sellistes kohatades on palju vägivaldu, autoavariisi, muid õnnetusi ja põhiliselt korduvad samad sündmused. Isegi enestapud on tihti samas kohaväljas tehtud mitu korda. Mul on kogemusi nii vande mõisade toiminuga kui ka kodudega ja töökohtadega.
Sellised nähtused on esimesed tunde märgid annavad, teada et selles kohaväljas on peale meie veel keegiKuid võõrad planetaariumi tegelased on harvemad külalised meie ehitiste ruumides.Kuid neid võib eriti tunnetada pühades kohtades, mediteerimis ruumides, harvem inimeste elamistes ja loodus kohtades kus füüsikalised anomaaliad tugevalt võimendatud. Neid kohavälju nimetatakse portaalväljades, kus teatud loodu fortiksid pöörlevad pidevalt. Sellistes kohtades ehitis on tihti seotud laguneva märgisena,Kuid võivad ristuda kahe sagedusliku maailma väljad(asume paraleel tasandil, kuid meie kohavälja sageduslik kus on ühes vibratsioonilises võnkes(seda on kahe sõnaga raske seletada.
Selliste teemadega kokkupuutudes paluge mõne teadja inimese abi, neil on suurem teadmine kuidas nendega käituda. Omal eriti ei soovita sellega tegelda, võime saada kahjustatud. Sellise teema juures ei tasu tegelda uudishimulisena, võib teie vaimse ja füüsilise maailma lõhkuda....
Kuid kindlasti on võimalus nende tegevust piirata, või takistada neil edasisest tegevusest. Vahel harva ei saa seda koha välja puhastada neist sündmustest,vajalik välja kolimine, ruumi maha jätmine jne...Kui tekib selline sündmus, siis parem kuulake spetsialiste,nendel kogemused olemas. Minul aastae jooksul olnud ainult kaks juhust, kus seda soovitasin inimestel teha. Selle teema kohta ja sündmuste täpset kirjeldust kodulehele näidetena pnna ei taha sest energiainfo on igal pool ja võib ka mõjutada kirjutise lugejat. Selleärast ka täpseid kohavälja ja sündmustega pilte sii ei pane. Ei soovita teilgi selliseid pilte arvutis hoida.

Energeetiline puhastus krundil ,on soovitatav teha kui olete endale soetanud elamu maa või soovite ka oma praeguse kodu energeetikat harmoniseerida õues, aias, põllumaal jne.. energeetilise puhastuse teel.

Energeetiline puhastus on vanade infode maha võtmine mis on talletunud aastate jooksul ,isegi sajandite jooksul. See info võib sisaldada nii head ja halba infot. Kuid meie elu kulgeb praegu ja nüüd-kas meil on õigus elada ja toimetada teiste info väljade mõju väljas, me ei tea sellele ühest vastust ja kas me peamegi selle kallal juurdlema. Meie elame nüüd ja praegu oma elu etappi ja juhime ise oma elu tegevust teistest sõltumata.

Selleks soovitan teha teie kodu platsil(krundil) energeetilise välja puhastuse.

  1. Soovitatavalt kogu praht ja vanad katkised esemed mida me ei kasuta ja need asjad mis on meil aastateks seisma jäänud kas ära anda või visata minema see juures mitte kellelegi haiget tegemata. Tänada neid asju mis olid kunagi meile vajalikud ja siis need likvideerida.

  2. Kui see on tehtud siis häälega teatada ,mis toimingut ma soovin läbi viia oma maa alal kus asub minu kodu koht. Soovitavalt võib väljendada et mina …… soovin maha võtta need info väljad mis on talletunud siia ajast aega, olenemata kas on nad head või halvad ,soovin kustutada kogu info tänaseni kuid ei kuulu minule ja perele. Sooviksin oma perega alustada siinsel maalapil oma uut kodu rajamist, minu juhtimise ja ära nägemise järgi. Selle palve (mantra) soovitan lugeda oma maa energiatele ja jõududele.

  3. Siis soovituslikult krundi nurkadesse (.ennem süütamist anna neile ülesanne et nad põletaks ära vana info ,mis on siia talletunud ) sealt 1m kaugusele asetada õue küünlad ,või teha puudest pleki peale väike lõke(vee parem) .Selliseid alasi soovituslikult teha iga 8-10 meetri järel kogu krundi ulatuses ,kuid hoiduda majast eemale ,tuleohutus reeglitest ranget kinni pidamist.

  4. Kui olete süütanud lõkked või küünlad ,kätega lükates visualiseerimisega õhust tulele need väljad mis võivad teie arvates siin maa peal olla mitte kasulikud. Inimene tunnetab tihti oma ala teadvuse jõuga et meie kõrval on teatud õhu voolused mis on kuidagi ebamugavad kui me ei oska neile seletust anda ,vaid tunduvad meile vast võtamatud (sellisest tunnetusest on inimesed rääkinud ,kui nad selliseid toiminguid läbi viivad. Võib kõva häälega väljendada end ,et puhastu ,puhastu ja põleta ära need väljad mis ei kuulu enam siia (muidugi iga üks võib leida oma sõna vara ,kuidas väljendada)

  5. Siis las põleb rahulikult ära kogu lõke või küünalde põletamise olime teinud, koristades ära alles jäänud materjali.

  6. Soovitan nüüd minna krundi platsi keskele (südamikku) ja tänada ja kuulutada et nüüd elab siin minu pere ja ma soovin elada loodusega harmoonilises kooskõlas ja toimigu minu palved ja mõtted siin platsil. Nüüdsest olen mina, peremees ja sooviksin et siin toimiks asjad nii kuidas on see kasulik mulle ja nendele inimestele kes siin elavad ,või viibivad siin ajutiselt .Tunneks ennast alati turvaliselt ja rahulikult siinses keskkonnas.

  7. Tehes puhastust maale ,saame ka ise selle tule läbi viia oma välise energeetilise puhastuse (see toimib koos meie mõttega millest ma alguses rääkisin).Pärast seda inimene tunneb ennast hõljuvana nagu oleks suur koorem õlult lahkunud. Sellised ilmingud on täheldatud.

  8. Sellest momendist võib hakata oma elamist planeerima :maja ehitama, võib paika panna puud ja põõsad ,muud taimed ,skulptuurid,kivimid, mis hakkavad kaunistama kodu aeda.

  9. See on lühike kokkuvõte sellest teemast. Pikemal sellest teemast ma räägin oma 3 tunnisel kursusel. Seal ma räägin ja näitan powerpoindi slaidide kaudu kogu õpetuse. Alati ennem millegi teema või töö tegemist oleks tore teada täpsemaid tõdesi sellest riitusest. Sest tule energia ellu kutsumine on oma ette sõnumitega teostatud.

pshiline.png
orbid.jpg
Ruumi_puhastus.jpg
spirit2.png
2836850.jpg